24
feb
2020

Innkalling til årsmøte Torvikbukt IL

Publisert 24.02.20 av Daniel Kvalvik vist 2094 ganger

0 pluss pluss minus
Styret innkaller herved til årsmøte i Torvikbukt Idrettslag tirsdag 24. mars 2020 kl. 2000 ved klubbhuset på Øra.

Ordinære årsmøtesaker som årsmelding og regnskap for 2019 vil være til behandling, samt valg av medlemmer til styre og undervalg.

Styret håper også på en god dialog om lagets aktivitet og satsinger.

Saker til behandling meldes skriftlig til leder: terjhu@online.no innen 12.mars.

Fullstendig saksliste gjøres kjent medio mars.


Med vennlig hilsen
Styret i Torvikbukt Idrettslag.

---------------------------------------------------------------------------

Siste nytt 17.mars:
Gjennomføring av årsmøtet
Idrettslaget gjennomfører årsmøtet som annonsert, men retningslinjene som er gitt for deltakarar i forsamling/møte i samband med smittevern, blir respektert.
Vi planlegg difor møtet som videokonferanse der møtedeltakarar/medlemmar får tale- og stemmerett.
Vi kjem tilbake med meir informasjon om pålogging og plattform.
Denne informasjonen vil bli tilgjengeleg på Torvikbukt idrettslag si Facbookside, samt på torvikbukt.no. Årsmøtedokumenta blir også gjort tilgjengeleg her.
Når vi vel å ikkje utsette årsmøtet, er det eit ønskje om å vere klar til å ta opp all aktivitet straks normalsituasjonen er tilbake.

Dokumenter:
Møteinnkalling
Saksdokumenter (årsmeldinger etc)
Lov for Torvikbukt Idrettslag
Regnskap med revisjonsmelding
Protokoll
Signert protokoll
 

Gjennomføring årsmøte
Her er link til møte som vil bli arrangert som videokonferanse i "Teams":

Link til årsmøte (Teams)

Enkle møteregler:
Slå av kamera (For å unngå treg linje)
Slå av mikrofonen (For å unngå unødvendig støy)
Den som ønsker å si noe, be om taletid, skriv en melding eller alternativt slå på mikrofonen.

Lykke til

 

teams_info.jpg

Terje Humstad

 


 Daniel Kvalvik- Daniel Kvalvik, 24.02.20Tags:

Ingen kommentarer


Legg til kommentar

BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT