header
header
header
header2
header1


02
mai
2012

Høgtun Helsestudio

Publisert 02.05.12 av Daniel Kvalvik vist 4432 ganger

19 pluss pluss minusTreningsromma på Høgtun er primært til fag- og fritidsbruk for Høgtun sine elevar. Andre gjestar kan få bruke fasilitetane på følgande premissar:

Aldersgrense:
16 år
Ungdom under 16 år kan få adgang under tilsyn av foresatte som har adgangsrett.

Treningsavgift:
500 kroner per semester (august-desember) (januar-mai)
Eingongsbesøk: 50 kroner.
Ta kontakt med Birgit på kontoret, for betaling.

Åpningstider for gjester:
Mandag-fredag 14.00-16.00 og 18.30-22.00
Laurdag og søndag 10.00-22.00
Stengt i alle skuleferiar.

Instruksjon:
Treningsromma vil vere ubetjent, utan instruktør. Skulen vil prøve å tilrettelegge for felles instruksjon og veiledning ein gong per semester. Dette vil bli annonsert.

Ordensreglar:
Alle trenar på eige ansvar.
Følg bruksveiledning på apparata.
Skadar på utstyr som skuldast uvettig bruk, skal erstattast.
Det er ikkje tillatt med mat, snacks, snus og anna som kan føre til rot og søl i treningsromma.
Bruk av musikk skal ikkje vere til sjenanse for omgjevnadane.
Hold orden og god hygiene. Vask og tørk av eventuell sveittesøl.
Bruk separate innesko, som er reine og tørre.
Ved mistanke om dopingbruk eller ved anna uønska adferd, vil ein misse adgangsrett.

TENK MILJØ OG ØKONOMI:
Lukk vindu og skru av musikk når du går (som sistemann).

 


 Daniel Kvalvik- Daniel Kvalvik, 02.05.12
Tags:  Høgtun Folkehøgskole

Ingen kommentarer


Legg til kommentar

BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT


DET SISTE FRA FACEBOOK